Ուսումնական նյութեր, Ուսումնական տարի 2019-2020, Uncategorized

Ուսումնական ռեսուրսներ 2019-2020 ուսումնական տարի

Աշխատանքային գիրք տետրեր.

Մարիետ Սիմոնյան. Հայոց լեզու 2

Աիդա Պետրոսյան. Մատենիկ

Անահիտ Արնաուդյան, Գևորգ Հակոբյան.Մաթեմատիկա2 /Մաս 1/

Լուսինե Փաշայան․ Մաթեմատիկա2 /Մաս 1/ Մաս 2/

Աղբյուրը՝ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան/

Լրացուցիչ ուսումնական փաթեթներ

Մեդիագրադարան

Դոնալդ Բիսեթ. Հեքիաթներ

Ջաննի Ռոդարի. Հեքիաթներ, որ երեք ավարտ ունեն

Երգարան

Էլեկտրոնային խաղեր

Ուսումնական կայքեր

Տիգրան Հայրապետյան գրադարան

Բզեզ ուսումնական կայք

Էլեկտրոնային խաղեր

Շախմատ

Ծուղրուղու

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s