Ուսումնական նյութեր, Ուսումնական տարի 2019-2020, Uncategorized

Ուսումնական ռեսուրսներ 2019-2020 ուսումնական տարի

Աշխատանքային գիրք տետրեր.

Մարիետ Սիմոնյան. Հայոց լեզու 2

Աիդա Պետրոսյան. Մատենիկ

Անահիտ Արնաուդյան, Գևորգ Հակոբյան.Մաթեմատիկա2 /Մաս 1/

Լուսինե Փաշայան․ Մաթեմատիկա2 /Մաս 1/ Մաս 2/

Աղբյուրը՝ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան/

Լրացուցիչ ուսումնական փաթեթներ

Մեդիագրադարան

Դոնալդ Բիսեթ. Հեքիաթներ

Ջաննի Ռոդարի. Հեքիաթներ, որ երեք ավարտ ունեն

Երգարան

Էլեկտրոնային խաղեր

Ուսումնական կայքեր

Տիգրան Հայրապետյան գրադարան

Բզեզ ուսումնական կայք

Էլեկտրոնային խաղեր

Շախմատ

Ծուղրուղու

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s