Հեռավար ուսուցում, Հեռավար ուսուցում 2020, Արամ Դաղլյան

Հեռավար ուսուցում փետրվար ամսվա համար

Ձիուկ

Կոտ ու կես

Կիկլիկո

Իլիլի, դիլիլի, 5 էծ ունեմ

Խնոցի

Զնկլիկ օրոճ

Այ ֆոռկա

Գնացեք, տեսեք

Իշու դնչիկ Continue reading “Հեռավար ուսուցում փետրվար ամսվա համար”