Հեռավար ուսուցում, Հեռավար ուսուցում 2020, Արամ Դաղլյան

Հեռավար ուսուցում փետրվար ամսվա համար

Ձիուկ

Կոտ ու կես

Կիկլիկո

Իլիլի, դիլիլի, 5 էծ ունեմ

Խնոցի

Զնկլիկ օրոճ

Այ ֆոռկա

Գնացեք, տեսեք

Իշու դնչիկ

  • Ազգային խաղիկներ՝
  1. — Ջու, ջու, ջու, ջու, հավերիս կուտ տամ, հավերս ինձ ձու տան:

Ձուն տանեմ հովվին տամ, հովիվը ինձ գառ տա:

Գառը տանեմ Աստծուն տամ,

Աստված ինձ ախպեր տա:

2. — Խնոցի,

— Հարեցի.

Թանը հանի` քամեցի,

Սրսուռ չորթան շինեցի,

Եղով ապուր եփեցի,

Պետոն ուզեց` տփեցի:

3.  -Խնոցի, խնոցի,

Գցեցի ու բռնեցի,

Տարա — բերի` զարկեցի,

Հրեցի, չխչփեցի,

Հարեցի, հա, հարեցի,

Դեղին կարագ հանեցի:

4.  — Խնոցի,

— Հարեցի.

Լըփը, ըփը, լըրընգա,

Դե տար, դե բեր, տըրընգա.

Թև տու, թև առ,

Զըրընգա:

03.02, 06.02, 10.02, 11.02, 12.02, 17.02, 18.02, 19.02, 20.02, 21.02,29.01

Այս գիրք-տետրերը տպել և էջ առ էջ աշխատել:

Մայրենի լեզու

Մաթեմատիկա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s