«Աղայան + Ռոդարի» ուսումնական նախագիծ

Իրականացման տևողությունը՝  ապրիլ-մայիս

Մասնակիցներ՝ Հյուսիսային դպրոցի 6 տարեկաններ

Նպատակը՝
Ղ. Աղայան, Ջ. Ռոդարի հեղինակների մանկական ստեղծագործությունների  ծանոթացում, խաղ-ուսուցում
Խնդիրները՝
Բանավոր խոսքի, ստեղածագործական մտածողության, տրամաբնության, երևակայության,  հաղորդակցական, հետազոտական կարողությունների զարգացում։ Continue reading