Հեռավար ուսուցում 2020, Աղայան+Ռոդարի, Դավիթ Զանադվորով, Uncategorized

Ղ. Աղայան «Ատամ, ատամ»

Հեռավար-առցանց ուսուցման ընթացքում Աղայան+Ռոդարի նախագծի շրջանակում սովորողները կարդացել, բերանացի սովորել են տարբեր բանաստեղծություններ՝ օգտվելով դասարանական բլոգի  «Բանաստեղծություններ»  բաժնից:Ներկայացնում են տեսանյութերի և մեդիաընթերցարաններիի միջոցով: