Դասվարին ներկայացվող պահանջներ

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր
2018-2019 ուսումնական տարի

Նախագիծ

Դասվարին ներկայացվող պահանջներ.

  • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն.
  • անգլերենի, ռուսերենի բավարար իմացություն.
  • համակարգչային անհրաժեշտ ծրագրերի իմացություն.
  • հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտություններ.
  • երաժշտական ունակություններ, հմտություններ.
  • մարմնակրթական ունակություններ, հմտություններ, ներառյալ լողը, հեծանվավարությունը.
  • տեխնոլոգիական ունակություններ, հմտություններ.
  • Ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութի անգիր իմացություն։

Դասվարը՝ Continue reading

Advertisements

Ծրագրեր

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կազմակերպումը 5-6 տարեկանների դասարաններում

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի նախապատրաստական դասարանի գործունեության  իրականացման կարգ

Սաների գործունեության կազմակերպումը մոդել միջավայրում